Mans Unides 2022

PROJECTE EDUCATIU

Ampliació d’un centre escolar de primària a les afores de Kigali, capital de Rwanda

Rwanda, conegut com el “país dels mil turons”, és també el país dels mil problemes. Situat a la Regió dels Grans Llacs de l’Àfrica Central, l’evolució política-econòmica dels últims anys sembla haver aconseguit amb èxit la difícil tasca de superar la violència interna.

Els grans reptes que vol aconseguir el govern son l’educació i la sanitat.

En referència a l’educació, malgrat els esforços que fa l’estat, els recursos són insuficients i les escoles són escasses i es troben desbordades o desproveïdes d’infraestructures adequades.

En aquest context els Missioners d’Àfrica (Pares Blancs) van crear als afores de Kigali una escola infantil i de primària, amb el suport de Mans Unides, i que en l’actualitat es troba saturada per la gran quantitat de demandes d’escolarització que tenen i tornen a sol·licitar la col·laboració de Mans Unides per construir 4 noves aules, que els permetrà a 180 nenes i 122 nens exercir el seu dret fonamental a l’educació.

La parròquia gestionada per aquests missioners ha comprat uns terrenys per ampliar l’escola i el pati i membres voluntaris d’aquesta s’han ofert per plantar arbres i fer-se càrrec de la neteja i manteniment d’aquesta àrea d’oci.

Import: 67.666€

Al capdavant del projecte Missioners d’Àfrica (Pares Blancs)

Beneficiaris directes: 302

Beneficiaris indirectes: 3.000

https://contralaindiferencia.mansunides.org/