Portal de Transparència diocesà

BISBAT DE SOLSONA
POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA

El Bisbat de Solsona, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, comunica que en aquesta seu electrònica consta la informació requerida, de manera comprensible, d’accés fàcil, gratuït, universal i reutilitzable.

Amb l’ànim d’identificar i localitzar la informació, a continuació es presenta una relació que facilita la cerca de la web.

Denominació:  Trobareu la informació general del Bisbat de Solsona a La diòcesi: història i comunitat

Dades de contacte:  Situació i adreça

Funcions i tasques: Properament

Organigrama: Properament

Compte d’ingressos i despeses:  

Comptes 2018

Comptes 2017

Comptes 2016

Comptes 2015

Planificació anual o memòria: Memòria 2018

Règim fiscal del bisbat:

  • El Bisbat de Solsona és una entitat de l’Església Catòlica amb personalitat jurídica pròpia, reconeguda en l’Acord sobre assumptes jurídics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu del 3 de gener de 1979 Acord Estat i Santa Seu-assumptes jurídics i l’Acord sobre assumptes econòmics entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu del 3 de gener de 1979 Acord Estat i Santa Seu-assumptes econòmics
  • El Bisbat de Solsona està inclòs a l’apartat 1 de la disposició adicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge  Llei 49-2002

Exercici d’accés al dret de la informació:  Avis legal