Inscripcións al Sínode

Per tal que els grups sinodals puguin inscriure’s al Sínode, cada secretari de grup ha d’omplir aquest formulari:

Formulari d’inscripció