Germanor 2020

El pròxim dia 8 de novembre la vostra parròquia, juntament amb les altres parròquies del bisbat de Solsona, celebrarà la Jornada de Germanor.

En aquest any, on la pandèmia ha colpit a tots, ja sigui, des del més dolorós com la pèrdua d’un familiar (més encara si no l’hem pogut acompanyar en els moments del pas a la vida eterna), però també per la pèrdua del treball o l’increment de la precarietat econòmica, les nostres parròquies volen esdevenir una illa de pau i solidaritat, on es visqui l’evangeli en plenitud.

La pandèmia ha fet que les nostres parròquies reduïssin el culte i limitessin l’aforament. I, a més, no es pot passar la safata on els fidels depositen les seves contribucions. Això ha repercutit en l’economia parroquial que si ja era fràgil aquest any 2020 encara queda més necessitada.

Per això, aquest any més que mai, la vostra parròquia us necessita. Per ajudar-la a caminar amb més força que mai cap a la visió diocesana «Una nova organització diocesana al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores» on puguin esdevenir comunitats «vives, orants, fraternes i evangelitzadores».

Totes les parròquies necessiten col·laboradors que ajudin segons les capacitats i dons.

Us animem a col·laborar-hi! Més informació a la revista del dia de l’Església Diocesana (a la vostra parròquia) o a

Revista del dia de l’Església Diocesana

Informa: Departament d’Economia

Més materials

NuevoModelodeColaboraciónEconomómica_CEE-SSI2005

AyudaalaIglesiaensusnecesidades_SSI2017

ElsostenimientodelaIglesia_CEE-SSI2020 IP_

LaayudaeconómicaalaIglesia_CEE1988

IP_Laconversiónpastoral_SS2020