Germanor 2019: Sense tu no hi ha present. Amb tu hi ha futur

 

El dia 10 de novembre la vostra parròquia, juntament amb les altres parròquies del Bisbat de Solsona, celebrarà la Jornada de Germanor.

Tots coneixeu el canvis que estem fent i que hem fet al llarg d’aquests darrers anys. Hem proclamat la visió diocesana “Una nova organització diocesana al servei d’unes comunitats parroquials evangelitzadores”  i estem treballant per adaptar les estructures diocesanes a la visió en clau de servei, de tal manera que aquestes puguin acompanyar i encoratjar les parròquies  en aquest repte.

Les passes fetes fins ara han estat diverses per ajudar les parròquies a esdevenir comunitats “vives, orants, fraternes i evangelitzadores”. Accions diocesanes que permeten dotar les parròquies dels fonaments necessaris per desplegar el seu somni, la seva visió, el seu projecte parroquial que recorda aquelles primeres comunitats cristianes que posaven tot el que tenien al servei de tots i se sentien una comunitat de germans.

El dia de Germanor, pot ser un moment propici per interessar-vos pel conjunt de la vostra parròquia i qui sap si així us animeu a participar dels canvis presents i futurs que està portant a terme la parròquia en clau visió diocesana. Aquesta participació pot ser múltiple, sempre fan falta mans, cames, ulls, braços per fer possible la visió parroquial. Totes les parròquies necessiten de col·laboradors que aportin segons les capacitats i dons.

És una bona ocasió per a reforçar les aportacions que feu normalment a la vostra parròquia. Us animem a col·laborar-hi! Més informació a la revista del dia de l’Església Diocesana.

Dia de l’Església Diocesana