Equip diocesà

Segons DECRET 17-21  l’equip diocesà per a promoure la participació diocesana del Sínode és:

  • Sra. TERESA LOURDES GENÉ i CAMPS, delegada
  • Mn. ABEL TRULLS i NOGUERA, membre
  • Sra. MARIA LLUISA GARCIA i GUIXÉ, membre
  • FRANCISCO MARÍN i GARCIA, OM, membre