Fundacions canòniques

FUNDACIÓ ESCOLA DIOCESANA DE NAVÀS

Domicili social:
C. Vicenç Vidal 2,
08670 Navàs
93 839 01 00
Fax. 93 820 45 88
Patronat de la fundació
President:
Sr. Bisbe, Mons. Xavier Novell i Gomà
Vice-presidenta:
Sra. Teresa Gené i Camps

FUNDACIÓ PRIVADA ESCOLAR MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE

Domicili social:
Av. Cardenal Tarancón 49
25280 Solsona
973 48 03 92
Patronat de la fundació
Presidents:
Sr. Bisbe, Mons. Xavier Novell i Gomà
Mare Provincial de la Companyia de Maria,
representada per Gna. Concepció
Aguilar de Grandes

OBRA DIOCESANA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Domicili social:
Pl. Palau 1,
25280 Solsona
973 48 06 19
Patronat de la Fundació
President:

Sr. Bisbe, Mons. Xavier Novell i Gomà
Vice-president:
Sr. Antoni Cid i Briansó

FUNDACIÓ BALCELLS

Domicili social:
C. Provença 210,
08036 Barcelona
Patronat de la fundació
Sr. Vicari Gral. de Solsona
Sr. Vicari Gral. de Vic
Representant de la
Congregació de la Missió
(P.P. Paüls)

FUNDACIÓ CASAL DEL ROSER DE GISCLARENY

Domicili social:
Casal del Roser
08695 Gisclareny
Patronat de la fundació
President:
Mn. Emili Marlés i Romeu
Vice-presidenta:
Sra. M. Mercè Simó i Cima
Secretari:
Sr. Eduardo Pire

FUNDACIÓ MARE DE DÉU DE LURDES DE LA NOU

Domicili social:
Santuari de la Mare
de Déu de Lurdes
08698 La Nou de Berguedà

Patronat de la fundació
President:

Mons. Xavier Novell i Gomà
Vocals:
Mn. Marc Majà i Guiu
Sra. Teresa Gené i Camps
Sr. Josep Marginet i Barniol
Sr. Marc Trulls i Noguera
Secretària:
Sra. Rosa M. Grifell i Sala

JUSTÍCIA I PAU

Domicili social:
Pl. Màrtirs 7, 25200 Cervera
President:
Sr. Josep Casanovas i Malet

jpausegarra@gmail.com

FUNDACIONS CANÒNIQUES NO AUTÒNOMES

Domicili social:
Pl. Palau 1, 25280 Solsona
Administració:
Assumida per Economia Diocesana – 973 48 06 19