Associació de fidels

Adoració nocturna

Domicili social:
Parròquia de Sta. Maria de l'Alba
Pl. Major, 2
25300 Tàrrega
973 31 03 77

Amics de Sant Pere Claver

Domicili social:
C. Sant Pere Claver, 30
25340 Verdú
636 99 04 93

President:
Sr. David Tous i Moner

Apostolat de l'Oració

Domicili social:
Pl. Palau 1,
25280 Solsona
973 48 06 19

Director:
Mn. Josep M. Montiu i de Nuix

Confraria Mare de Déu del Claustre

Domicili social:
Pl. Palau 1,
25280 Solsona
973 48 06 19

President:
Mn. Josep M. Besora i Olivera

 

 

Confraria Mare de Déu del Patrocini

Domicili social:
C. Flors, 2
08261 Cardona
93 869 10 45
confrariadelpatrocini@gmail.com

President:
Sr. Pere Sucarrats

Confraria del Sant Crist i la Mare de Déu dels Dolors

Domicili social:
Pl. de la Creu, 4
08693 Casserres

President:
Sr. Jaume Farràs i Boixader

Congregació dels Dolors de Bellpuig

Domicili social:
C/ Verge  dels dolors s/n, 25250 Bellpuig
congregaciobellpuig@gmail.com

Fraternitat de la Verge Maria

Domicili social:
C. Pere Màrtir Colomer 2,
2n, 1a - 25280 Solsona
973 48 38 21

Responsable:
Sra. Carme Civiac i Berdala

Hospitalitat de la Nostra Senyora de Lurdes

Domicili social:
Casa Freixes
25287 Ardèvol
Tel. 973 47 35 34

Presidenta:
Sra. Glòria Padullés i Badia
Consiliari:
Mn. Joan F. Casals i Cubinsà

Mans Unides

Domicili social:
C. Albeniz, 5
08600 Berga
617 27 36 64
solsona@mansunides.org

Delegada:
Sra. Montserrat Garcia Casellas

Mutualitat del Clero

Domicili social:
Pl. Palau 1,
25280 Solsona
973 48 06 19

Administració:
Assumida per Economia Diocesana

Vida Creixent

Coordinador:
Sr. Vicenç Quinquilla i Estruch
Consiliari:
Mn. Lluís Grifell i Vilà