Declaració de la Renda 2021

Avui més que mai l’Església ofereix tota la seva ajuda

El dia 7 d’abril va començar el període per a fer la Declaració de la Renda 2021, encara amb restriccions a causa de la pandèmia i enmig d’una crisi econòmica amb sectors fortament tocats. L’any passat ja vam comentar que aquesta epidèmia ha posat de manifest que l’Església, la teva comunitat cristiana, és la teva família tant a nivell de vida espiritual i comunitària com econòmica. Vam poder posar en valor i en el centre la importància de la relació amb els germans, la importància de pregar els uns amb i pels altres i també la importància de l’economia de la nostra família parroquial.

Com podeu veure en els comptes diocesans del 2020, el fet de marcar la creueta quan feu la Declaració de la Renda significa prop del 70% dels ingressos per al funcionament de l’economia diocesana. Aquest funcionament inclou la remuneració dels nostres capellans i de persones que dediquen el seu treball de manera exclusiva a la parròquia i/o als organismes diocesans. També inclou ajudes a les parròquies per a la rehabilitació dels seu patrimoni (esglésies i béns mobles), ja que l’indiscutible valor del patrimoni eclesial obliga a un continu manteniment i rehabilitació. No ens podem oblidar de Càritas, perquè el gest de marcar la creueta per a l’Església Catòlica reverteix directament en ajudes econòmiques a Càritas.

Recordeu que marcar aquesta casella no implica en cap cas pagar més impostos. Si no la marqueu, aquesta part que reverteix a l’Església Catòlica se la quedarà l’Estat Espanyol. Recordeu també que marcar la casella d’altres fins socials no disminueix aquesta aportació, sinó que també van els mateixos diners a les entitats amb fins socials. Aquells de vosaltres que ja la vàreu marcar l’any passat i voleu continuar apostant per aquesta, convé que reviseu que en l’esborrany que us envia l’Agència Tributària hi surti reflectit, abans de confirmar-
lo. L’Església és més del que es veu a primera vista.

Informa: Departament d’Economia