Cadena de pregària per les vocacions

Amb el mes de novembre arriba, a les diòcesis amb seu a Catalunya, la «Cadena de pregària per les vocacions», una iniciativa que vol conscienciar-nos sobre la importància de demanar a Déu que enviï segadors als seus sembrats i, a més, ajudar-nos a fer-ho, i fer-ho junts (en comunitat i en cadena). A la diòcesi de Solsona ens correspon agafar el relleu d’aquesta cadena d’oració els dies 4, 14 i 24 del mes. Les persones o comunitats que vulgueu col·laborar-hi i ho vulgueu comunicar, podeu fer-ho escrivint un missatge a l’adreça electrònica vocacions@hotmail.com.

D’altra banda, es distribuirà a les parròquies —i es divulgarà per les xarxes socials— un fullet amb textos per a acompanyar l’estona de pregària. Enguany, l’opuscle compta amb els testimonis d’un matrimoni, d’un sacerdot recentment ordenat i d’un jove laic. Tot plegat mostra la diversitat i la riquesa de la vida cristiana. I això ens dona esperança i ens anima: no hi ha ningú per a qui el Senyor no tingui una missió particular; ell ens ha cridat a la vida, i aquesta és la primera i més gratuïta vocació, la que porta la llavor de totes les altres: la vocació matrimonial, sacerdotal, religiosa, laical… Som en temps de treball sinodal dins l’Església. El Sant Pare ens demana que «caminem junts» per créixer en comunió i en missió. Aprofitem aquesta cadena de pregària per a «pregar junts» per la petició de vocacions, conscients que aquesta és una de les millors formes, també, de caminar junts com a poble de Déu.

Vegeu el fulletó:

Cadena de pregària per les vocacions 2022 – Solsona