La diòcesi

La Diòcesi de Solsona és sufragània de la metropolitana de Tarragona; té una extensió de 3.536 Km2 i una població de 139.185 habitants.

La diòcesi està dividida en 12 unitats pastorals parroquials i 170 parròquies.

Situada al bell mig de Catalunya, la diòcesi de Solsona s’allarga des dels plans d’Urgell, fins a les muntanyes del Cadí i les fonts del Llobregat, i s’estén per les comarques del Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra, el Solsonès, el Bages i el Berguedà. La varietat del paisatge determina també els mitjans de vida dels seus habitants: des del pagès fruticultor de regadiu i el pagès de secà i ramader, fins als industrials i minaires, passant per l’aprofitament forestal. Una diòcesi eminentment rural, on el 75% de les parròquies no passen de 300 habitants i les més grans no arriben a 20.000.

La comunitat

La comunitat diocesana de l’Església de Solsona la componen 170 parròquies que sumen en total 139.185 habitants. Compta amb 52 capellans residents al bisbat, 3 fora del bisbat i 2 que viuen a països de missions. La diòcesi de Solsona va ser creada el 1593, desmembrant parròquies de les diòcesis veïnes d’Urgell i de Vic. El seu primer bisbe va ser Lluís Sans i Còdol.

La història

Solsona està situada gairebé al centre de Catalunya, a 5 quilòmetres del riu Cardener. Remunta els seus orígens a la prehistòria. La Solsona ibèrica adoptà el nom de Setelsis, capital de la Lacetània septentrional. S’hi predicà l’Evangeli des dels primers segles del cristianisme, seguint les vicissituds de l’Església d’Urgell. El Bisbat de Solsona va ser creat l’any 1593. Anteriorment la seva Església havia estat regida per 27 prepòsits, des del començament fins l’any 1409; a partir d’aquesta data fins al 1590, per 8 abats. D’ençà de la la seva creació com a Bisbat, ha tingut 30 bisbes propis, 7 administradors apostòlics, 9 vicaris capitulars i 1 administrador diocesà.

Prepòsits

Llistat de prepòsits 

Ramon – 992

Gauspert I – 1080

Bernat I – 1089

Ramon – 1092

Ramon Guitard – 1097

Ramon Guitard I – 1104

Gauspert II – 1113

Ramon Guitard II – 1116

Guillem – 1120

Ramon Guitard III – 1121

Pere I – 1125

Gauspert III – 1128

Guillem Bernat – 1150

Bernat de Pampa – 1161

Pere de Castelló – 1195

Bernat III – 1209

Gerard Calvó – 1218

Bernat IV – 1254

Ferrari de Calaf – 1262

Pons de Vilaró – 1265

Gilabert de Cruïlles – 1287

Berenguer de Puigvert – 1291

Berenguer de Vilabernat – 1302

Bernat de Riart – 1318

Pere III – 1348

Bernat de Castelló – 1369

Berenguer Januari – 1373

Abats

Llistat d’abats 

Pere de Torrents – 1409

Llorenç de Castellet – 1428

Tomàs Mateu Riera – 1439

Jaume de Cardona – 1441

Pere de Cardona – 1473

Lluís de Cardona – 1518

Joan d’Aragó – 1534

Pau Pla – 1587

Bisbes propis

Llistat de bisbes propis 

Lluís Sans i Còdol – 1594

Fra Joan Alvaro – 1613

Miquel Santos de San Pedro – 1624

Fra Pere Puigmarí Funes – 1631

Fra Dídac Serrano de Sotomayor – 1636

Fra Pere de Santiago – 1640

Fra Francesc Roger – 1657

Fra Lluís Pons i d’Esquerrer – 1664

Manel d’Alba – 1685

Fra Joan de Santa Maria Alonso de Valeria i Merchante – 1694

Fra Guillem de Gonyalons – 1699

Fra Francesc Dorda – 1710

Fra Pere Magaña – 1717

Tomàs Broto i Pérez – 1720

Fra Josep Esteve de Noriega i d’Araujo – 1738

Fra Francesc Zarceño i Martínez – 1740

Fra Josep de Mezquía i Diaz – 1746

Fra Rafael Lasala i Locela – 1773

Fra Agustí Vázquez i Varela – 1793

Fra Pere Nolasc Mora – 1794

Manel Benito i Tabernero – 1814

Fra Joan Josep de Tejada – 1832

Valentí Comellas i Santamaria – 1920

Vicenç Enrique i Tarancón – 1946

Josep Bascuñana i Llópez – 1964

Miquel Moncadas i Noguera – 1977

Antoni Deig i Clotet – 1990

Jaume Traserra i Cunillera – 2001

Xavier Novell i Gomà – 2010

Francesc Conesa i Ferrer – 2022

Bisbes administradors apostòlics

Llistat de bisbes administradors apostòlics

Josep Morgades i Gili – 1891

Ramon Riu i Cabanes – 1895

Joan Benlloch i Vivó – 1901

Lluís Amigó i Ferrer – 1907

Francesc d’Assís Vidal i Barraquer – 1913

Joan Martí i Alanis – 1975

Romà Casanova i Casanova – 2021

Vicaris capitulars

Llistat de vicaris capitulars

Pere M. Coma – 1838

Francesc Blanc – 1838 i 1857

Domènec Sala i Monner – 1841 i 1848

Jeroni Bellit i Verneda – 1842

Gil Esteve – 1846

Joan de Palau i Soler – 1853

Pere Jaume Segarra – 1864

Ramon Casals – 1881

Jacint Comellas i Canudas – 1945

Administradors diocesans

Llistat de administradors diocesans

Manel Guiu i Roca – 1989