Autofinançament 2020: Avui + que mai l’Església ofereix tota la seva ajuda

El dia 1 d’abril va començar el període per fer la declaració de la renda 2020 en ple confinament degut a la pandèmia de la covid-19.

Aquesta pandèmia ha posat en manifest que l’Església, la teva comunitat cristiana és la teva família tant a nivell de vida espiritual, comunitària com econòmica. Hem pogut posar en valor i en el centre la importància de la relació amb els germans, la importància de pregar els uns amb i pels altres i també la importància de l’economia de la nostra família parroquial.

Durant aquest confinament els ingressos parroquials han estat nuls, no hi hagut culte presencial i els comptes parroquials tornen a estar en una situació difícil: apel·lem a la solidaritat de tots nosaltres per posar-hi cura. És en aquest confinament on l’Església ha hagut de fer front a múltiples necessitats, algunes fixes i altres sobrevingudes (peticions d’ajuda d’aliments, econòmica, material i espiritual).

Podem pensar quant hem deixat de donar aquestes setmanes i sumar-ho al donatiu que ja teníem pensat fer per al manteniment de la nostra família, l’Església, en la declaració de la renda? També podem col·laborar de diferents maneres ja sigui fent voluntariat, pregant, responent a una crida concreta de la comunitat cristiana perquè junts farem possible que aquesta crisi no deixi ningú a la vora del camí.

La CREUETA a la declaració de la renda, pot ser una bona eina per minvar els efectes que ha tingut aquest confinament a les economies de les nostres parròquies. Fent aquest gest, des de la total gratitud afavorim el manteniment dels temples i la seva acció pastoral i social per fer front a les noves pobreses que s’estan donant en els nostres pobles i en els nostres barris. Avui + que mai l’Església ofereix tota la seva ajuda!

balanç d’economia 2019

Visiteu la web de la CEE:

donoamiiglesia.es