Trobada de l’Hospitalitat de Lourdes, a Solsona

El diumenge dia 26 de setembre, a les 6 de la tarda, l’Hospitalitat de Lourdes celebrarà un encontre a la catedral de Solsona, presidit pel nostre Administrador Apostòlic, el bisbe Romà Casanova.

L’acte consistirà en una eucaristia, rosari pels claustres i una breu xerrada a càrrec de la Dra. Conxita Medina sobre l’acompanyament al final de la vida (testament vital, voluntats anticipades, cures pal·liatives, sedació, eutanàsia).

Després de dos anys consecutius de no poder pelegrinar al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes a França i perdre pelegrins i amics de l’Hospitalitat degut a la pandèmia, els membres de l’Hospitalitat volen retrobar-se i compartir la tarda del dia 26.