Cadena de pregària per les vocacions

Els dies 4, 14 i 24 de novembre, com cada any, la Delegació de Vocacions organitza la Cadena de Pregària per les Vocacions. Enguany amb el lema: “El somni de la vocació”. El somi és la crida que Déu fa als seus fills a treballar en els seus camps per estendre l’Evangeli i fer així present el Regne en el món. El somni és també que siguin molts els qui arribin a entendre l’existència humana com l’enviament de Déu al món per dur a terme la missió que ens encomana en aquesta vida.

Pregar per les vocacions vol dir pregar perquè els cridats reconeguin la seva missió, ja sigui en la vida de família o en el sacerdoci o en la vida consagrada i s’hi lliurin amb generositat i alegria.

DÍPTIC INFORMATIU