Restauració d’un retaule a la parròquia de Correà

El Bisbat de Solsona i la Parròquia de Sant Martí de Correà (Berguedà) han iniciat el projecte de restauració del Retaule del Sant Crist. Es tracta d’un retaule lateral de l’església parroquial executat entre els segle XVII-XVIII. L’esta de conservació no era el més òptim. D’una banda hi manca una part important del mateix, degut a la devastació soferta durant la guerra civil. Per altra banda cal destacar el greu estat de conservació de les pintures, especialment la central, degut als nombrosos aixecaments de capa pictòrica amb perill de pèrdua que suposa. A nivell estructural està afectat per un atac de xilòfags, de forma més notable, en la zona inferior del sòcol, que ha provocat el debilitament de la fusta i pèrdues puntuals de matèria.

Serà una intervenció on es prioritzarà la conservació del conjunt. La actuació es limitarà a recuperar i millorar l’estat de conservació dels elements que el conformen, en cap cas s’afegiran les parts que hi falten a excepció dels necessaris per donar estabilitat al suport. La intervenció es farà al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, fet que comportarà el desmuntatge i muntatge de nou en la mateixa església un cop restaurat.

La intervenció es portarà a terme  en el marc del programa d’actuacions que executa la Comissió de Patrimoni del Bisbat de Solsona amb la supervisió del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. L’obra estarà subvencionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Bisbat de Solsona i la Parròquia de Sant Martí de Correà.

Informa: Comissió de Patrimoni

Publicat el dins de Notícies