Celebració de la festivitat de Santa Teresina de l’Infant Jesús

Al temple medieval de Sant Antoni Abat, se celebrà el capvespre del dissabte primer d’octubre, la festivitat de Santa Teresina de l’Infant Jesús. Dos dies abans, el 29 i 30 de setembre, es feu el Tridu amb una eucaristia oficiada per Mn. Josep Maria Vilaseca, rector de la Unitat Pastoral Parroquial de Tàrrega, assistint-hi nombrosos devots, interpretant-se al final el cant dels seus Goigs, lletra d’Oriol M. Diví i música d’Odiló M. Planà.

En la festivitat de Santa Teresa de l’Infant Jesús, l’1 d’octubre, se celebrà una solemne eucaristia concelebrada presidida per Mn. Joan Viladot i el rector targarí Mn. Josep M. Vilaseca. En l’homilia Mn. Viladot glosant la figura de santa Teresina assenyalà: “la gran devoció que tenia la santa per l’Església servint a Déu en les petites coses”. Els cants estigueren a càrrec de cantaires parroquials acompanyats per l’organista Jesús Balletbó.

A l’acabar la missa es beneïren els pètals de rosa, per després els fidels fer la veneració amb un acatament a la relíquia de la santa. Així mateix hi hagué el repartiment dels tradicionals pètals de rosa, preparats en bosses individuals, mentre els devots entonaren els Goigs en lloança de la santa. La devoció a la santa agafà un gran impuls a finals dels anys quaranta del segle passat.

Informa: Josep Castellà

Publicat el dins de Notícies