Festa del Cor de Maria al noviciat de Sant Agustí

Després de tres dies de tridu, el dissabte 25 de juny se celebrà la festa de l’Immaculat Cor de Maria al convent de Sant Agustí.

La missa vespertina del dissabte fou desplaçada de Sant Antoni a Sant Agustí per fer que la festa encara fos més gran i la diada més completa.

Presidí l’acte Mn. Eduard Ribera, capellà habitual del recinte, acompanyat de Mn. Xavier Romero, rector de Cervera, Mn. Jaume Vilardell i Mn. Marià Canal juntament amb els escolans i les monges del noviciat, que emmarcaren el presbiteri en senyal d’acció de gràcies.

En acabar l’eucaristia es feu la processó dels fanalets pel claustre del convent acompanyant el tabernacle de la Mare de Déu. Al mateix temps s’entonà l’himne de la Verge i es feu l’adoració sense estimar. Amb la benedicció final es donà per finalitzada la festivitat del Cor de Maria.

Informa: Joan Riu

Publicat el dins de Notícies