L’Arxiu Diocesà de Solsona ha restaurat el “Llibre de matrimonis de la ciutat de Berga”

L’Arxiu Diocesà de Solsona ha restaurat el Llibre de matrimonis de la ciutat de Berga, que data d’entre 1601 i 1703, i està format per un volum de 232 pàgines distribuïdes en un total de 14 quadernets. La seva antiguitat, sumat a un format poc habitual i a un ús força freqüent com a material de consulta per a usuaris, n’havia fet minvar l’estat de conservació fins al punt de posar-ne en risc la integritat.

Pel que fa als materials constitutius, per una banda trobem diferents tipus de paper, tots ells de fabricació artesanal i de gramatges molt similars però amb filigranes o marques d’aigua que indiquen diversos productors. També s’observen diferents tintes manuscrites que s’identifiquen com a ferrogàl·liques o metal·loàcides per la presència de ferro entre els seus components. Per últim, pel que fa a l’enquadernació, no se’n pot parlar ja que no en presenta. El fet de no conservar l’enquadernació ha estat la principal causa de múltiples alteracions entre les quals, un alt nivell de brutícia i un gran nombre d’estrips i pèrdues de suport.

Un cop realitzades les anàlisis corresponents, es va decidir intervenir per tal d’aturar els processos de degradació i tornar a dotar de resistència el llibre. En primer lloc, es va realitzar una neteja mecànica exhaustiva eliminant així la brutícia continguda en els suports. Seguidament i utilitzant materials 100% reversibles com són el paper japonès i un adhesiu neutre de base aquosa, es van consolidar tots els estrips i reintegrar  les llacunes. Finalment, s’ha enquadernat en base a criteris de conservació (ja que no es conserva cap patró de cosit original), amb fil de cotó i amb una coberta feta de cartró de pH neutre. El conjunt es conservarà a dins un estoig fet a mida.

El projecte ha estat finançat per l’Arxiu Diocesà de Solsona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya subvencions per a la conservació-restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.  Aquesta actuació s’emmarca en els treballs habituals de conservació del patrimoni documental de l’Arxiu. Una responsabilitat de tots i totes, i cal vetllar per fer-ne un bon ús i garantir la seva perdurabilitat per a generacions futures.

Informa: Arxiu Diocesà de Solsona

Publicat el dins de Notícies

,