Ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat a Mollerussa i el Palau d’Anglesola

PARRÒQUIA DE MOLLERUSSA

PARRÒQUIA DEL PALAU D’ANGLESOLA

Publicat el dins de Notícies