El vídeo del Papa-Abril 2022

Preguem aquest mes pel personal sanitari. La pandèmia ens ha mostrat el lliurament, la generositat del personal sanitari, els voluntaris, els treballadors i les treballadores de la salut, sacerdots, religiosos, religioses. Però aquesta pandèmia també ha posat en evidència que no tothom té accés a un bon sistema sanitari públic. Els països més pobres, els països més vulnerables, no poden accedir als tractaments necessaris per atendre tantes i tantes malalties que continuen patint. Moltes vegades, això és degut a una mala administració dels recursos i a la manca d’un compromís polític seriós. Per això vull demanar als governs de tots els països del món que no oblidin que un bon servei sanitari, accessible a tothom, és una prioritat. Però també vull recordar que el servei sanitari no és només una organització, si no que hi ha els homes i les dones que dediquen la seva vida a tenir cura de la salut de l’altre. I que han donat, durant aquesta pandèmia, la vida per ajudar a recuperar-se a tants malalts. Preguem perquè el compromís del personal sanitari d’atendre els malalts i els ancians, especialment als països més pobres, sigui recolzat pels governs i les comunitats locals.

Publicat el dins de Notícies