A partir del mes de maig, torna la missa conventual a la catedral de Solsona

A partir del mes de maig, el Capítol Catedralici recupera les misses conventuals dels divendres a les 10h. del matí a la catedral de Solsona.

El dia 6 de maig serà el primer divendres en què començaran aquestes celebracions.

Publicat el dins de Notícies