DIA DEL SEMINARI 2022

“Sacerdots al servei d’una Església en camí”

Comptes 2020-2021 i campanya econòmica pel “Dia del Seminari”

Al celebrar la festa de sant Josep, també té lloc el diumenge dedicat al “Dia del Seminari”. El lema de la jornada d’enguany s’inspira en la crida sinodal que el Sant Pare ha adreçat a tota l’Església: “sacerdots al servei d’una Església en camí”. En efecte, si el Sínode ens demana caminar junts com Església -pels canals de la comunió, la participació i la missió-, aleshores el treball del Seminari serà el d’acompanyar el discerniment dels qui es plantegen la vocació sacerdotal en vistes a esdevenir pastors que serveixin una Església en camí. D’aquesta manera, es veu clar com el servei del prevere i el caminar de l’Església es necessiten i s’alimenten mútuament.

Perquè això sigui possible, perquè el Seminari desenvolupi la seva tasca, necessita el suport de tota la comunitat eclesial: suport orant i suport material. Són diverses les iniciatives, puntuals o permanents de pregària per les vocacions particulars en l’Església (al sacerdoci, a la vida consagrada, religiosa, missionera…). I convé que aquestes iniciatives es mantinguin i creixin. Al mateix temps, també hi ha diversitat d’iniciatives que busquen respondre al sosteniment econòmic del Seminari. Entre elles, la principal és aquesta: el “Dia del Seminari”, pels vols del 19 de març. Per fer-vos participants de la situació del nostre Seminari, adjuntem aquí els comptes del curs anterior (2020-2021), subratllant que, d’una banda, l’exercici ordinari ha estat positiu (amb un superàvit d’uns 2.600€) però que, d’altra banda, gràcies a algunes col·laboracions imprevistes (bàsicament, per una deixa, per donatius particulars i, també, per una col·lecta provinent del desembre del 2020), aquest balanç ha estat encara molt millor. Ens n’alegrem i ho agraïm!

Al mateix temps, us fem saber que, gràcies a Déu, aquest curs 2021-2022 el Seminari de Solsona compta amb 7 seminaristes: 6 en etapa de Seminari Major i 1 en etapa de Seminari Menor. Aquests estudiants col·laboren, de diferents maneres (amb serveis a la casa seminari de Solsona, amb aportacions pròpies o familiars…), a les despeses de la seva formació. Tanmateix, fa falta suport extern per al manteniment del conjunt. Els donatius puntuals, la campanya econòmica del “Dia del Seminari”, les subscripcions periòdiques d’alguns col·laboradors, són aportacions molt valuoses per a la bona marxa d’aquesta realitat de la nostra Església diocesana.

Des del Seminari, agraïm de cor l’esforç de tots -fidels i preveres, famílies i consagrats, parròquies i diòcesi-, continuem confiant-nos a la vostra pregària i us assegurem la nostra per tots vosaltres.

Informa: Seminari de Solsona

COMPTES 20-21

Publicat el dins de Notícies

,