Carta del bisbe Francesc a tots els diocesans amb motiu de la guerra a Ucraïna

A TOTS ELS DIOCESANS
UNITS AL PAPA EN LA CONSAGRACIÓ DE RÚSSIA I UCRAÏNA AL COR DE MARIA

Estimats diocesans,

Des que va començar la guerra a Ucraïna, no deixem de pregar en les nostres comunitats perquè el Senyor concedeixi a aquesta terra el do de la pau. Ara se’ns convida a intensificar la nostra pregària i unir-nos al Papa a la Consagració de Rússia i Ucraïna al Cor Immaculat de Maria, que tindrà lloc el proper 25 de març, a la festa de l’Encarnació del Senyor.

Us proposo, per això, que en aquesta data les nostres parròquies i comunitats facin un acte especial de pregària en comunió amb el Papa. Podria consistir en el res del Sant Rosari, la pregària de consagració de Rússia i Ucraïna al Cor de Maria i la celebració de la Santa Missa o l’Exposició del Santíssim. Per part meva, jo presidiré a la Catedral la pregària del Sant Rosari a ¾ de 7. Tot seguit farem la pregària de consagració, resarem les Vespres i celebraré la Santa Missa.

Com a pregària de consagració pot servir aquella que el Papa sant Joan Pau II va resar durant l’Any Sant de la Redempció (7-6-1981) i que va repetir diverses vegades i que s’adjunta a aquesta carta. Confiem en la intercessió de Maria i posem sota el seu mantell tots els pobles i persones que pateixen.

Alhora hem de manifestar la nostra solidaritat amb el patiment del poble d’Ucraïna, estant disposats, si és el cas, a acollir els refugiats a causa de la guerra i a enviar la nostra ajuda amb generositat.

Rebeu la meva salutació fraterna, juntament amb la meva benedicció,

✠ Francesc Conesa Ferrer
bisbe de Solsona

PROPOSTA D’ACTE DE CONSAGRACIÓ DE RÚSSIA I UCRAÏNA
AL COR IMMACULAT DE MARIA

“Sota la vostra protecció ens refugiem, oh Santa Mare de Déu”. Oh Mare dels homes i dels pobles!, vos que coneixeu tots els seus patiments i esperances, vos que sentiu maternalment totes les lluites entre el bé i el mal, entre la llum i les tenebres que envaeixen el món contemporani, acolliu el nostre crit que, moguts per l’Esperit Sant, elevem directament al vostre cor i abraceu, amb amor de Mare i de Serventa, aquest nostre món humà, que posem sota la vostra confiança i us consagrem, plens d’inquietud per la sort terrenal i eterna dels homes i dels pobles.

De manera especial posem sota la vostra confiança i us consagrem els pobles d’Ucraïna i Rússia i aquells homes i nacions que necessiten especialment aquesta consagració.

“Sota la vostra protecció ens refugiem, Santa Mare de Déu!”. No desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats! No les desoïu! Acolliu la nostra humil confiança i el nostre abandonar-nos a vos!

Mare de Crist, davant del vostre Cor immaculat, desitgem, juntament amb tota l’Església, unir-nos a la consagració que, per amor nostre, el vostre Fill va fer de si mateix al Pare quan va dir: “jo em consagro a mi mateix per ells, perquè ells també siguin consagrats en la veritat” (Jn 17,19). Volem unir-nos al nostre Redemptor en aquesta consagració per Ucraïna i Rússia, per aconseguir el perdó i la reconciliació.

Benaurada sou vos per sobre de totes les criatures, Serventa del Senyor, que de la manera més plena obeïu a aquesta Divina crida!

Us saludem a Vos, que esteu totalment unida a la consagració redemptora del vostre Fill!

Mare de l’Església, il·lumineu el Poble de Déu pels camins de la fe, l’esperança i la caritat! Ajudeu-nos a viure, amb tota la veritat de la consagració de Crist, a favor de tota la família humana, al món contemporani!

Cor Immaculat, ajudeu-nos a vèncer l’amenaça del mal, que tan fàcilment s’arrela als cors dels homes d’avui i que els seus efectes incommensurables pesen ja sobre la nostra època i fan la impressió de tancar el camí cap al futur!

De la fam i de la guerra, deslliureu-nos-en!
De la guerra nuclear, d’una autodestrucció incalculable i de tota mena de guerra, deslliureu-nos-en!
Dels pecats contra la vida de l’home des dels seus primers instants, deslliureu-nos-en!
De l’odi i del menyspreu de la dignitat dels fills de Déu, deslliureu-nos-en!
De tota mena d’injustícia, nacional i internacional, deslliureu-nos-en!
De la facilitat de trepitjar els manaments de Déu, deslliureu-nos-en!
Dels pecats contra l’Esperit Sant, deslliureu-nos-en!

Acull, Mare de Crist, aquest crit carregat del patiment de tots els homes, carregat del dolor de la societat sencera!

Que es manifesti, una vegada més, a la història del món l’infinit poder de l’Amor misericordiós! Que aquest amor aturi el mal! Que transformi les consciències! Que en el vostre Cor Immaculat s’obri a tots la llum de l’Esperança! Amén.

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies