Activitats de la delegació de Joventut

Els joves fan una Trentena en honor a sant Josep

Com l’any passat des de la Delegació de Joventut s’ha organitzat de nou una Trentena al Patriarca sant Josep, aquell que Déu trià perquè li fes de pare aquí a la terra. Resem una Trentena perquè, segons la tradició, sant Josep va viure els 30 anys de vida oculta de Jesús.

La Trentena en honor a sant Josep que serveix com a text oracional de la Delegació, la va escriure l’institut del Verb Encarnat; és una Trentena que repassa la vida sencera del sant i que té un profund caràcter cristocèntric.

Més d’una seixantena de joves, i no tan joves, estan al grup, resant sols, en parella o en la petita comunitat “on-line” el text de la novena. L’Alba Masnou, que és l’encarregada de les devocions i novenes a l’equip de la Delegació de Joventut, va escriure una pregària final que demana: pregar per les intencions dels altres membres del grup, demanar la gràcia que cada un desitja —si és agradable a Déu— i perseverar els 30 dies.

—que sant Josep, pare i senyor nostre, ens ensenyi a mirar a Jesús com ell ho va fer, cuidar a Maria, i aprendre a tenir una mirada casta, neta i pura.

Reunions preparatòries del III Recés d’Efatà de Solsona

Des del passat dilluns 21 de febrer més d’una trentena de joves que han participat en altres edicions d’Efatà Solsona, s’han començat a reunir per preparar el III recés que tindrà lloc el proper cap de setmana del 6, 7 i 8 de maig.

Efatà és un recés de joves, organitzat per joves, un recés vivencial i testimonial que vol ajudar als participants a trobar en la seva vida un sentit transcendental i poder posar llum, la Llum de la Fe, de l’Esperança i de l’Amor en les seves vides.

—hi ha molt a segar però hi ha pocs segadors, demanem a l’amo del sembrat que enviï més segadors a treballar per Ell, segadors enamorats, entusiasmats, coneixedors dels seus límits, de les seves virtuts, de les seves capacitats i defectes, però amb ganes d’estimar i deixar-se estimar.

 

 

Publicat el dins de Notícies