RENÚNCIA DEL BISBE DE SOLSONA / RENUNCIA DEL OBISPO DE SOLSONA

NOTA DE PREMSA DE LA DIÒCESI DE SOLSONA

Solsona, 23 d’agost de 2021, 12 del migdia

A dia d’avui, la Santa Seu ha fet pública l’acceptació simpliciter per part del Sant Pare de la renúncia al govern pastoral de la diòcesi de Solsona que el nostre Bisbe, S.E. Mons. Xavier Novell i Gomà, ha lliurement presentat per raons estrictament personals, en conformitat al que es contempla en el cànon 401 §2 del Codi de Dret Canònic.

Mons. Novell ha pres la decisió després d’un període de reflexió, de discerniment i d’oració, al terme del qual ha espontàniament presentat al Sant Pare la seva pròpia situació i la seva dimissió al govern pastoral de la diòcesi de Solsona.

Al mateix temps, el Sant Pare ha nomenat a S.E. Mons. Romà Casanova i Casanova, Bisbe de Vic, Administrador Apostòlic de Solsona durant la seu vacant. La comunitat diocesana de Solsona acull aquest moment difícil amb la confiança posada en Déu, Suprem Pastor de l’Església, i eleva les seves oracions pel Sant Pare, per Mons. Novell i per l’Administrador Apostòlic.

Diòcesi de Solsona

23 d’agost de 2021

—————————————————————————————————————————————

NOTA DE PRENSA DE LA DIOCESIS DE SOLSONA

Solsona, 23 de agosto de 2021, 12:00 Horas

En el día de hoy, la Santa Sede ha hecho pública la aceptación simpliciter por parte del Santo Padre de la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona que nuestro Obispo, S.E. Mons. Xavier Novell Gomà, ha libremente presentado por razones estrictamente personales, en conformidad a cuanto se contempla en el canon 401 §2 del Código de Derecho Canónico.

Mons. Novell ha tomado la decisión después de un período de reflexión, de discernimiento y de oración, al término del cual ha espontáneamente presentado al Santo Padre su propia situación y su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona.

A su vez, el Santo Padre ha nombrado a S.E. Mons. Romà Casanova Casanova, Obispo de Vic, Administrador Apostólico de Solsona durante la sede vacante. La comunidad diocesana de Solsona acoge este momento difícil con la confianza puesta en Dios, Supremo Pastor de la Iglesia, y eleva sus oraciones por el Santo Padre, por Mons. Novell y por el Administrador Apostólico.

Diócesis de Solsona

23 de agosto de 2021

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies