III Trobada de “Família Unida”, a Tàrrega

La tarda del passat dissabte dia 24 d’abril es feu la III Trobada de Família Unida. Aquest és un grup format per diversos responsables i servidors de la parròquia targarina, on es continua treballant de cara a com construir una comunitat més acollidora i més fraterna.

S’inicià fent una pregària i recordant el tema tractat l’última trobada, sobre el valor de la pertinença. Seguidament el rector de la UPP de Tàrrega, Mn. Josep M. Vilaseca, va exposar el tema de com millorar aquesta comunitat. Entre les coses més destacades mencionà que fer comunitat és un sortir d’un mateix, de l’individualisme. És la capacitat d’obrir el cor cap a l’altre. Cal evitar caure en judicis i crítiques i no crear discòrdies. Intentar sempre buscar punts de diàleg. Ser constructors de ponts i no de murs. També assenyalar que cal acceptar i reconèixer els nostres propis errors i treballar la correcció fraterna. Ser persones de pau i crear sempre ambient de bondat i de senzillesa. Veritat i caritat són elements també imprescindibles i ser portadors d’alegria.

Després els assistents es dividiren en tres grups per plantejar quins objectius i accions es poden fer per ser aquesta comunitat més joiosa, alegre, fraterna i evangelitzadora. Aquesta trobada, en el marc de la nau principal de Santa Maria de l’Alba, es finalitzà  amb una solemne adoració al Santíssim.

Informa: Josep Castellà / Foto: Anna M. Farré

Publicat el dins de Notícies