Jornada de col·laboradors parroquials de la Parròquia de Solsona

La Parròquia de Solsona va organitzar el passat 12 d’octubre una trobada de col·laboradors parroquials, des de les 10 del matí, per fer fraternitat, pregar junts, compartir experiències i fer de la parròquia el que demana la seva visió, és a dir, que sigui  “alegre, evangelitzadora, fraterna i oberta a tothom”.

La jornada va començar amb una presentació de cadascun dels assistents, una vintena, alguns vinguts fa poc a la parròquia. Va permetre conèixer-se i saber què fan en el si de la comunitat.

Seguidament, Mn. Lluís Ruiz va fer una xerrada en què va destacar que “una pregària pot canviar el món” i que “és quan sóc dèbil, quan realment sóc fort”. Posant l’accent en la necessitat de la pregària perquè Déu pugui actuar en la parròquia i en la nostra vida.

Per acabar el matí van fer adoració al Santíssim Sagrament tot resant el Rosari a la Mare de Déu, juntament amb reflexions per meditar els misteris i perquè el Senyor es manifestés en el seu cor. Abans de dinar van compartir junts algunes d’aquestes reflexions en el saló parroquial.

Al migdia, alguns col·laboradors es van quedar per fer un dinar de germanor, on van poder compartir algun aspecte de la seva vida.

A la tarda va ser el torn d’explicar la visió parroquial. Un cop presentada, Mn. Lluís Ruiz va destacar que abans de poder anunciar i servir amb accions noves, cal fer més fraternitat i adoració, entesa aquesta no només com l’adoració al Santíssim sinó també com la vivència profunda de la fe. Per aquest motiu va demanar als assistents reunir-se en dos grups i pensar formes per poder accentuar el que creu que ara necessita la parròquia. Finalment, els dos grups van aportar les conclusions.

Per acabar la jornada, a les 6 de la tarda, es va viure una missa al Cor de Maria per donar gràcies i per encomanar-se també a la Mare de Déu del Pilar, festa que celebraven aquell dia. Els assistents van quedar molt contents i amb ganes de repetir.

Informa: Parròquia de Solsona

Publicat el dins de Notícies