Nomenament de Rector del Seminari Major i altres nomenaments parroquials

El Sr. Bisbe ha signat els següents nomenaments:

–     Mn. Marc Majà i Guiu:

  • Rector del Seminari Major.
  • Consiliari de la Delegació de Joventut.
  • Consiliari de l’Escola d’Evangelització Sant Andreu.
  • Adscrit a la parròquia de Ntra. Sra. de la Mercè de Solsona.

–   Mn. Jaume Prat i Borràs, Rector de la parròquia de Santa Eulàlia de Berga i les seves parròquies agrupades, menys de les quals n’és rector Mn. Josep M. Vila.

–    Mn. Miquel Farràs i Farràs, Vicari de la parròquia de Santa Eulàlia de Berga i les seves parròquies agrupades

–   Mn. Gaspar Comellas i Lladó, Rector de la parròquia de Sant Esteve de Bagà i les seves parròquies agrupades, menys de les quals n’és rector Mn. Joan Lladó.

–  Mn. Lluís Tollar i Puig i Mn. Jordi Orobitg i Huguet, Rectors “in solidum” de la parròquia de Santa Eulàlia de Gironella i les parròquies veïnes. Continuen com a Rectors de les seves anteriors parròquies respectives.

–   Mn. Eduard Ribera i Jovell, Rector de la parròquia de Santa Maria de Sant Antolí i les parròquies veïnes. Continua com a Rector de les seves anteriors parròquies.

–    Mn. Josep M. Montiu i de Nuix, Vicari de la parròquia de Santa Maria de Cervera.

Solsona, 14 d’agost de 2020

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies