Solemne celebració de la Festa del Sagrat Cor de Jesús, a Tàrrega

La feligresia targarina celebrà el capvespre del passat divendres dia 19 de l’actual, i amb tota solemnitat, la Festa del Sagrat Cor de Jesús, a l’església parroquial de Santa Maria de l’Alba. Aquesta s’inicià amb la cerimònia de l’Adoració al Santíssim, amb les deprecacions, pregàries, consagració al Sagrat Cor de Jesús i una pregària per la santificació dels sacerdots. Seguiren les Vespres i finalment la benedicció del Santíssim.

A continuació s’oficià una solemne Eucaristia, presidida pel rector de la Unitat Pastoral Parroquial de Tàrrega, Mn. Josep Maria Vilaseca, concelebrant amb els mossens Antoni Bordes i Josep Camprubí. En l’homilia, Mn. Vilaseca significà que: “Jesús ens estima i espera que li retornem el nostre amor; Ell ens omple les nostres llars d’un amor que ens protegeix, cuida i guia”.  També indicà que a la parroquial targarina hi ha una imatge del Sagrat Cor que es pot venerar, situada entre la capella de la Mare de Déu de Montserrat i la del beat Ferran Saperas. Les pregàries, entre les quals se’n feu una pels nostres sacerdots, anaren a càrrec del diaca permanent Joan Novell.

Afegir enguany la novetat de la presència, dalt del presbiteri, d’un artístic pendó de l’antiga Associació de l’Hora Santa de Tàrrega, recuperat en la passada festa del Corpus Christi. Dita associació amb més d’un segle d’antiguitat (1875), estava constituïda per un nodrit grup de feligresos que feien torns de vetlla cada capvespre al Santíssim a la parròquia targarina, i estigué molt vinculada a l’Apostolat de l’Adoració.

Informa: Josep Castellà

Publicat el dins de Notícies