Festa del beat Ferran Saperas, a la parròquia de Tàrrega

El capvespre del passat dissabte, dia primer de l’actual, tingué lloc la celebració de la Festa anyal del beat germà Ferran Saperas en la seva Capella Sepulcral de Santa Maria de l’Alba, amb la presència de nombrosos feligresos.

Després del rés de les vespres i a l’exterior del temple es formà una rotllana en la qual el rector de la Unitat Pastoral Parroquial de Tàrrega, Mn. Josep M. Vilaseca, feu la benedicció de les candeles, fent-se una processó fins arribar a la Capella Sepulcral del beat.

Seguí una solemne eucaristia oficiada per Mn. Vilaseca acompanyat del diaca permanent Joan Novell. En l’homilia assenyalà que “en la Festa de la Presentació del Senyor hem de transformar les foscors en llum. Hem de ser la llum enmig de les foscors i de les coses dolentes en podem treure quelcom de positiu”. Així tenim l’exemple del beat Saperas “que enmig dels problemes continua sent llum”.

Finalitzada la missa, que tingué els cants dels Àngels de l’Alba, els fidels feren la veneració de les relíquies del germà claretià beat Ferran Saperas, mentre es cantaven amb devoció els seus Goigs.

La Capella Sepulcral del beat Saperas fou bastida al costat del presbiteri de la Parroquial de Tàrrega, després de la seva beatificació a Roma. Cada any el dia 13 del mes d’agost se celebra amb solemnitat la data del seu martiri amb un Rosari i solemne missa al primer temple targarí. En el lloc del martiri, a la façana del cementiri municipal, existeix un cenotafi que ho recorda.

Informa: Josep Castellà / Fotos: Helena Tarragó

Publicat el dins de Notícies