El vídeo del Papa-Gener 2020

En un món dividit i fragmentat, vull convidar a la reconciliació i a la fraternitat entre tots els creients, i també entre totes les persones de bona voluntat. La nostra fe ens porta a difondre els valors de la pau, de la convivència, del bé comú.

Preguem perquè els cristians, els que segueixen altres religions i les persones de bona voluntat promoguin juntament la pau i la justícia en el món.

Publicat el dins de Notícies