Professió perpètua al Santuari de Fàtima de Tàrrega, presidida pel Sr. Bisbe

El matí del passat dissabte dia 4 de gener, el Santuari de Fàtima de Tàrrega visqué una solemne jornada amb motiu de la celebració del ritual de la professió perpètua de la Gna. Maria Elva Pupuche Odar de la Verge del Carme, pertanyent a la Comunitat de l’Orde dels Germans de la Benaurada Verge Maria del Mont Carmel.

La cerimònia estigué presidida pel bisbe de Solsona, Mons, Xavier Novell, acompanyat del Conseller General dels Carmelites a Roma, P. Lluís Maza; el Pare Provincial dels Carmelites a Catalunya, P. Xavier Garmon; el Prior del Carme, P. Manel Bonilla; el rector de la Unitat Pastoral de Tàrrega, Mn. Josep M. Vilaseca, a més d’altres preveres de la Unitat i carmelites de Barcelona i Kenya. Al presbiteri hi eren presents la comunitat de monges carmelites del Monestir de l’Amor Diví, amb la seva priora Maria Caterina Loko.

La celebració amb nombrosa presència de feligresia targarina i d’altres poblacions, s’inicià amb la processó d’entrada, seguint després el ritual de la professió perpètua de la Gna. Maria Elva, natural del Perú. A la crida de la professa seguí l’homilia del bisbe Novell. Aquest, entre altres coses, significà que el sentit de la vida contemplativa està encaminat a viure la fecunditat apostòlica per estar amb Jesús, per així portar a les persones cap a Ell.

Després seguiren l’interrogatori, lletanies, lectura de la fórmula de la professió, signatura del document deixat damunt l’altar, la benedicció solemne, lliurament del signe de la professió amb l’anyell, i la recepció de la professa davant de la priora del Monestir de l’Amor Diví, Gna. Maria Caterina Loko. A l’acabar l’eucaristia, el bisbe felicità a la nova professa i a la comunitat, produint-se llargs aplaudiments dels fidels assistents que entonaren la Salve Regina.

Finalitzada la celebració tothom es desplaçà a les dependències del Monestir de l’Amor Diví, quina comunitat actual de deu religioses cuiden del Santuari de Fàtima, compartint-se un fraternal refrigeri mentre la  Gna.  Maria Elva Pupuche rebia les felicitacions.

Informa: Josep Castellà / Fotos: Josep M. Martí Carnicer

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies