Es completa la reforma del presbiteri del Santuari del Carme de Tàrrega

L’octubre del 2007, amb motiu de la beatificació dels dotze màrtirs de la comunitat carmelitana de Tàrrega a Roma, es varen realitzar importants reformes a l’església del Carme, la qual, des d’aleshores, també té els Beats Màrtirs Carmelites com a titulars. En aquella ocasió es col·locaren els vitralls dels nous beats, es remodelà i s’il·luminà la nau i es renovà el presbiteri amb un nou altar per rebre les relíquies dels màrtirs. Va quedar aplaçada, però, la decoració del presbiteri per considerar com es podrien fer presents els titulars: la Mare de Déu del Carme i els Beats Màrtirs Carmelites.

Estudiades diverses i possibles solucions, s’optà per posar davant dels ulls de la comunitat  elements de la seva historia i vivència. Per això, seguint l’orientació del Concili Vaticà II de servir-se dels materials i estils de cada època, s’han reproduït dues grans fotografies al·lusives a la devoció a la Mare de Déu del Carme i a la veneració dels 12 Màrtirs Carmelites de la comunitat targarina.

A la dreta, hi ha un paratge del Mont Carmel de Palestina, amb l’esfondrall de la primera església edificada a la Mare de Déu del Carme, a finals de l’any 1.200. Aquesta església formava part de l’espai ocupat pel convent- bressol de l’Orde dels Carmelites: les cel·les eren al voltant de l’església, que es dedicà a la Senyora del lloc, és a dir, a Santa Maria del Mont Carmel, i al mig hi havia l’altar indicant que el centre del Carmel és Jesús fill de Maria. A la fotocomposició de la setantena de m2., apareix també la Font d’Elies, prop de la qual s’instal·laren els carmelites, que amb l’aigua de la font bevien l’espiritualitat del profeta.

A la part esquerra, com a final de la presentació dels dotze Beats Màrtirs Carmelites, que els vitralls ofereixen al llarg de la nau, es reprodueix un paisatge de la Segarra: el lloc on els Beats Carmelites varen ser martiritzats, el Clot dels Aubins de Cervera, deixant a la vista les estacions el viacrucis que condueix al punt del martiri i recordant a l’assemblea cristiana la vocació de ser, com els màrtirs, testimonis del Crist.

S’han escollit doncs, com explica el Prior del Carme de Tàrrega, P. Manel Bonilla, “fotografies que fan present tant la història de l’església del Carme com la vivència de la comunitat cristiana que s’hi reuneix: al voltant de cada història personal, tenint l’altar que és Crist com a centre de la vida, l’assemblea cristiana camina amb Maria i amb els germans màrtirs mentre celebra i testimonia que Jesús és la base del seu viure, el camí, la veritat i la vida que fonamenta la fe que celebra”.

Informa: Josep Castellà / Foto: Josep M. Martí Carnicer

 

Publicat el dins de Notícies