NdP/ Conclusions de la investigació de la Delegació de Protecció de Menors

NOTA de PREMSA Bisbat de Solsona

CONCLUSIONS DE LA INVESTIGACIÓ DE LA DELEGACIÓ DIOCESANA DE PROTECCIÓ DE MENORS I ADULTS VULNERABLES I DECLARACIÓ OFICIAL DE LA DIÒCESI DE SOLSONA

En una iniciativa pionera impulsada pel Bisbe de Solsona, la Delegació diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables conclou que durant els anys 50 i 70, dos capellans del Bisbat de Solsona van abusar de vuit menors.

Els dos abusadors són difunts i cap de les víctimes vol revelar la seva identitat.

El Sr. Bisbe condemna els fets, demana perdó a totes les víctimes, els ofereix ajuda i es compromet a treballar perquè no es torni a produir cap tipus d’abús a la Diòcesi de Solsona.

CONCLUSIONS

El febrer passat, el Sr. Bisbe es comprometia, en un escrit al Full Diocesà, a obrir una oficina d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals a menors i adults vulnerables per part de clergues diocesans, a analitzar els arxius des de l’any 1930 i a fer públics els resultats d’aquests treballs. Aquest compromís fou una de les concrecions a la diòcesi a partir de la nota de la Conferència Episcopal Tarraconense, de 12 de febrer, arran de les informacions sobre abusos a menors per part de clergues a Catalunya.

Poc després, el Sr. Bisbe va crear la Delegació diocesana de Protecció de Menors i Adults Vulnerables i l’oficina d’atenció a les víctimes d’abusos sexuals. Aquesta delegació està formada per: la Sra. Clara Carbonell i Morago, treballadora social; Mn. Josep Maria Vilaseca i Ribalta, llicenciat en teologia moral; la Sra. Teresa Gené i Camps, psicòloga i mestra; i el Sr. Antoni Cid i Briansó, advocat. Immediatament, varen fer públic una adreça de correu electrònic –  abusos@bisbatsolsona.cat – i un número de telèfon – 677 830 503 -.

Aquesta iniciativa fou reforçada, el mes de maig, pel Motu Propio Vos estis lux mundi, del papa Francesc, que obliga a totes les diòcesis, individualment o en grup, a crear una oficina d’atenció a les víctimes o un mecanisme que faci aquesta funció, abans del dia 1 de juny de 2020 (art. 2&1).

Durant aquests mesos, la delegació ha investigat exhaustivament qualsevol rumor d’abús sexual i ha confiat al vicari general i a un altre prevere la revisió de tots els arxius a la recerca de possibles denúncies contra clergues diocesans[1] i, si fos el cas, les passes realitzades per l’Ordinari de cada moment.

S’han rebut 4 informacions i s’han investigat 3 murmuracions. Després d’un treball exhaustiu, en el qual la pro activitat de la delegació ha estat decisiva, s’han estudiat 4 possibles casos d’abusos a menors per part de clergues diocesans i, de moment, s’ha conclòs que durant els anys 50 i els anys 70, dos preveres diocesans, ja difunts, van abusar sexualment de 8 menors, 3 dels quals ja difunts. Ja s’han tancat tres d’aquests casos.

S’han atès tres víctimes. Dues d’elles han estat rebudes pel Sr. Bisbe i l’altre pel Sr. Vicari General. Totes han revelat l’abús que varen patir en la seva infantesa i el nom de l’abusador. També han expressat els motius del seu llarg silenci i la seva voluntat de no fer pública llur identitat. Tenint present que els abusadors són morts, tots coincideixen que no té cap sentit fer cap més passa.

Les víctimes han rebut amb agraïment: la petició de perdó que els ha estat feta en nom de l’Església; el compromís que es faran públics els fets preservant la seva intimitat i identitat; la promesa que la diòcesi farà el possible perquè els abusadors no rebin mai cap tipus de reconeixement i, sobretot, perquè es desenvolupi una cultura i un protocol de protecció dels menors i adults vulnerables; i l’oferta del servei d’acompanyament a les víctimes que té disponible la Delegació diocesana.

DECLARACIÓ

El Bisbe diocesà, analitzat l’informe rebut de la delegació i commogut per l’encontre amb algunes víctimes i per la lectura de les actes dels altres encontres, en nom propi, del presbiteri i de tota la comunitat cristiana, fa pública la següent declaració:

  1. Condemna rotundament els abusos perpetrats pels dos clergues diocesans identificats.
  1. Demana perdó sincerament a totes les víctimes. Alhora, demana a tots els membres de l’Església diocesana que es facin càrrec del dolor i del silenci asfixiant que les víctimes han hagut de patir durant molts anys.
  1. Reitera la seva oferta d’ajuda a totes les víctimes, la seva disponibilitat a escoltar i atendre noves revelacions o denúncies i el seu compromís per fer d’aquest bisbat un lloc segur per als infants i els adults vulnerables. Aquesta diòcesi mira de cara la part més fosca de la seva historia i vol treballar perquè mai més succeeixi res de semblant en el seu interior.
  1. Declara que res del que s’ha descobert fins ara és objecte de judici canònic o civil i que no consta en cap cas la responsabilitat de l’Ordinari. Queda, però, a la disposició de tots els requeriments que se li puguin demanar i resta obert a ulteriors descobriments o denúncies. El compromís de la Diòcesi de Solsona amb la transparència i amb la justícia és permanent i inequívoc.
  1. Recorda que fa uns mesos la diòcesi es va comprometre a crear una cultura de protecció dels menors i dels adults vulnerables, evitant tota mena d’abús. Ho feia empesa pels casos fets públics a Catalunya i per les indicacions del Sant Pare. Ara, renova aquest compromís moguda per la consciència que a casa nostra també hi ha hagut clergues que han comés delictes gravíssims.
  1. Demana a tots els preveres i a la resta de membres de l’Església diocesana una jornada de penitència – dejuni i oració- amb motiu d’aquests fets terribles que acaba de fer públics. La convoca per al dissabte 28 de desembre fins a la participació en l’eucaristia de la festa de la Sagrada Família.

Solsona, 11 de desembre de 2019

Bisbat Solsona

[1] No inclou clergues residents al territori diocesà però sense cap vincle jurídic amb la diòcesi o bé religiosos (clergues o no) que, tot i residir al territori diocesà, no depenen jurídicament de la diòcesi.

NdP en PDF

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies