Web de la comissió de l’orgue de la catedral de Solsona

Visiteu la web de la comissió de l’orgue de la catedral de Solsona a http://www.orguesolsona.com

Coneixereu el projecte, la història, el finançament, com apadrinar un tub, etc…

La comissió de l’orgue està formada per:

PRESIDENT I DEGÀ DEL CAPÍTOL

Lluís Grifell i Vilà

SECRETARIA

Jordi Xandri i Bernadich
Rosa M. Vila i Gangolells

TRESORERIA

Almudena Cañizal i Sotil
Francesc Ester i Fabriàs
Montse Mas i Pujol

VOCALS

Ester Baiget i Bonany
Anna Camps i Colomés
Montse Creus i Vantolra
Jaume Cuadrench i Bertran
Pere Cuadrench i Tripiana
Josep Dalmau i Bantolra
Albert Fontelles i Ramonet
Carles Freixes i Codina
Ramon Padullés i Rossell
Ramon Segués i Coromines
Andreu Soldevila i Corominas
Josep Miquel Torres i Romero

Publicat el dins de Notícies