Celebració de la tradicional festa de santa Teresa de Jesús, a Tàrrega

La comunitat de la Unitat Pastoral de Tàrrega, celebrà la festa patronímica de santa Teresa de Jesús, Doctora de l’Església, quina celebració constitueix a la capital d’Urgell una antiga tradició religiosa i popular des de temps immemorials.

La festa amb nombrosa presència de devots omplí el temple medieval de Sant Antoni, on es venera una preciosa imatge de la santa, situada en un del laterals del retaule del presbiteri. La celebració s’inicià amb una solemne Adoració al Santíssim seguida del rés del Rosari dins d’aquest Mes Missioner Extraordinari, acompanyat d’unes lectures de pensaments de santa Teresa de Jesús.

Fou oficiada una eucaristia presidida pel rector de la Unitat pastoral de Tàrrega, mossèn Josep Maria Vilaseca, en quina homilia, entre altes coses assenyalà que: “Santa Teresa és un exemple i un model per a tots i ens anima a ser bons fent el camí cercant l’estima de Déu. Hem de viure amb autenticitat la vida cristiana, fent-nos més humils, pobres i senzills per arribar a sentir el veritable amor de Déu”.

Durant la missa fou interpretat l’emotiu cant de Nada te turbe, Nada te espante… de santa Teresa de Jesús i diverses cançons, acompanyades al teclat per l’organista parroquial Jesús Balletbó.

Informa: Josep Castellà  

Publicat el dins de Notícies