Retorn de la nova imatge del Sant Crist de Sant Antoni de Cervera

Després de gairebé onze mesos d’absència en el cambril de l’església de Sant Antoni de Cervera, per tal de ser restaurat al Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya, a Valldoreix, el diumenge dia 15 de setembre i com a preàmbul de la festa major, es va celebrar el retorn del Sant Crist de Sant Antoni, efectuant la descoberta de la imatge durant la missa dominical, traslladada en aquella església per a l’ocasió.

Per molts dels assistents fou una sorpresa, ja que sempre l’havien tingut referenciat amb un color fosc i en canvi ara ha retornat amb una fesomia molt més clara.

Les raons d’aquest canvi de color després dels treballs de restauració han estat que després dels estudis efectuats per l’equip de restauradors sobre les diferents intervencions que havia sofert la talla, que data de principis del segle XIV, amb diferents restauracions i/o modificacions posteriors, passant per un estil de l’època barroca, després una de posterior cap al 1924 i més darrerament cap al 2004 una de molt breu en què pràcticament només se li va canviar la creu de fusta perquè estava plena de corcons i feia patir que no traspassessin cap a la imatge. L’equip restaurador va decidir seguir les directrius que varen marcar la restauració de l’època barroca, ja que entre altres, era la que menys dificultats presentada i que es podia dur a terme en millors condicions.

La descoberta es va dur a terme abans d’iniciar la missa i en feu una breu introducció el rector de Cervera, Mn. Xavier Romero, que va presidir la celebració. En acabar, també es van explicar més detalls dels treballs de restauració per part de l’equip tècnic i a continuació es varen efectuar les diferents intervencions que van anar a càrrec de Mn. Lluís Prat (delegat de patrimoni del bisbat de Solsona), de la Sra. Ma. Àngels Solé (directora del centre de restauració) i de la Sra. Lourdes Domedel (restauradora responsable de la peça).

Tot plegat va comportar una festa plena de goig, per la gran devoció que els cerverins hi tenen.

Informa: Joan Riu -Parròquia de Cervera-

Publicat el dins de Notícies