El vídeo del Papa-Agost 2019

Quin món volem deixar pel futur? Deixem un món amb famílies. Tinguem cura de les famílies, perquè són veritables escoles del demà. Són espais de llibertat, són centres d’humanitat. I reservem un lloc destacat en elles per a la pregària personal i comunitària. Preguem perquè les famílies, gràcies a una vida de pregària i a una vida d’amor, esdevinguin sempre més “laboratoris d’humanització”.

Publicat el dins de Notícies