La Festa de Sant Isidre tanca les festes patronals targarines

Una solemne eucaristia celebrada el mati del 15 de maig al temple parroquial de Santa Maria de l’Alba en honor de sant Isidre, patró de la pagesia, va cloure les celebracions centenàries dels patrons Santes Espines i la Mare de Déu de l’Alba. A la missa hi assistiren membres directius de l’Associació dels  propietaris de finques rústiques de Tàrrega acompanyats d’altres devots feligresos.

Presidí la missa Mn. Josep Maria Vilaseca, rector de Tàrrega, acompanyat del diaca permanent Joan Novell. En l’homilia, Mn. Vilaseca glosà la figura de sant Isidre Llaurador “home molt responsable en el treball, home de pregària i home practicant de la caritat”. També demanà per les necessitats del do d’una abundosa pluja per als nostres camps, a més d’una pluja espiritual i una pluja de conversió en els temps que vivim. A l’acabar dita celebració, presidida per les relíquies de les Santes Espines i la seva bandera, es cantaren els Goigs a llaor de sant Isidre, lletra i música original  del qui fou moltíssims anys organista de la parròquia targarina, Mn. Carles Melé.

Informa: Josep Castellà

Publicat el dins de Notícies