La Festa del Santíssim Misteri de Cervera, declarada d’Interès Nacional

La Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera, declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional

La comunitat cristiana de Cervera i de tot el Bisbat de Solsona s’alegra, en aquest temps de joia Pasqual, de la recent Declaració de la Festa Major del Santíssim Misteri de Cervera com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya (ACORD GOV/52/2019, de 9 d’abril, publicat al DOGC Núm. 7852 – 11.4.2019).

Es tracta, sens dubte, d’una molt merescuda i treballada distinció que s’afegeix a la llarga llista de reconeixements eclesiàstics i civils dels que sempre ha gaudit, al llarg de tots els temps des de l’any 1540, la Festa Major del Santíssim Misteri, la festa més important de la ciutat de Cervera i una de les més rellevants, juntament amb la Patum de Berga, de tota la nostra diòcesi, i la que, sens dubte, ha sabut mantenir amb més encert el seu origen i naturalesa religiosa.

Origen en un prodigi del dia 6 de febrer de l’any 1540

Normativament, a fi que una festa pugui ser declarada Festa Patrimonial d’Interès Nacional, ha de tenir un origen remot i una trajectòria mínima de 100 anys, respondre a uns valors identitaris i culturals concrets i plenament assumits per la comunitat que la sustenta, disposar d’elements propis i singulars i d’un espai referencial de celebració de característiques precises, estructurar els actes sobre un plantejament conceptual que respongui a una seqüència ritual ben definida en el temps i en l’espai a partir d’elements singulars de caràcter patrimonial que tinguin un nivell extraordinari de qualitat estètica i artística, esdevenir un referent identitari i festiu d’abast nacional i garantir llur continuïtat a partir d’una estructura organitzativa adequada. Només compten amb aquesta declaració, al bisbat, un total de cinc festes, essent la del Santíssim Misteri, a més, la primera i única, fins a la data, de la zona sud (antics arxiprestat del Pla d’Urgell, la Segarra i Tàrrega).

L’origen de la Festa Major del Santíssim Misteri el trobem el 6 de febrer de 1540, a l’altar de Sant Nicolau de l’església de Santa Maria de Cervera, on tingué lloc el prodigi de brollar una gota de Sang al voler partir un fragment de la Vera Creu (“Lignum Crucis”) que s’hi custodiava, a la vegada que es va sentir un gran tro. Ràpidament el fervor de tot el poble va estimular la realització dels corresponents oficis en acció de gràcies i una processó solemne el dia 8 de febrer, portant la Relíquia per tota la ciutat, amb notable afluència de gent. El miracle ràpidament prengué per aclamació el nom de Misteri i a partir de 1566 prengué el sobrenom de Santíssim quan una donzella va recobrar la veu exclamant Santíssim 3 vegades davant de la Relíquia. Des de llavors Cervera celebra la seva Festa Major d’hivern el dia 6 de febrer de cada any en honor al Santíssim Misteri.

La Festa ha comptat sempre, com apuntàvem, amb els màxims reconeixements eclesiàstics i civils, i al llarg de la història han assistit als diferents actes nombroses autoritats civils i personalitats de l’Església.

El 1547 el Papa Pau III instituí formalment la nova festa a celebrar cada any amb el ritus de Doble Major, Missa i Oficis propis de la festa de l’Exaltació de la Santa Creu i el 17 de febrer de 1623 mitjançant indult atorgat en nom del Papa Gregori XV pel Nunci Apostòlic al regne hispànic, Innocenci Màxim, es concedí als habitants de Cervera, tant en aquell temps com el futur, que durant la vigília de cada any, incloent-hi tota la nit, es poguessin fer, malgrat les disposicions prohibitòries, les pregàries acostumades.

Així mateix, fruït de la devoció popular, s’aixecà a l’església de Santa Maria una capella pròpia on fou traslladada solemnement la Relíquia el 14 de setembre de 1633 en el marc de celebracions extraordinàries.

Les conegudes Completes que es canten la vigília troben l’origen a les pregàries que feien els devots durant tota la nit. Actualment s’interpreten les composades pels cerverins Sr. Joan Pont i Sr. Salvador Vidal a meitats del s. XIX sobre el text de les Maitines de la festa de l’Exaltació de la Creu del breviari romà tridentí.

Obra insòlita dins de la música litúrgica catalana de l’època, caracteritzada per una combinació entre la majestuositat de la música d’Església i la música popular, només comparable a la Missa de les Santes de Mataró. Les Completes tenen com a objectiu principal incrementar la devoció al Santíssim Misteri. En paraules del coautor Sr. Joan Pont, acusat de banalitzar la música sacra, “és el meu objecte atreure els fidels a la celebració de les festivitats que l’església solemnitza”.

El rés de les “Completes”, la primera i més gran tradició musical cerverina, intrínsecament inseparable de la veneració al “Lignum Crucis”.

Si bé el 1936, es destruïren les partitures originals, acabada la guerra, es varen refer i entregar a la Parròquia de Cervera, amb la col·laboració i entusiasme de tots els músics de la ciutat, que tocaven el que sabien de memòria o aportaren alguna particel·la. La comparació del resultat amb un fragment localitzat amb posterioritat prova el gran arrelament del rés de les Completes a Cervera.

En definitiva, la comunitat cristiana de Cervera ha superat totes les dificultats i ha mantingut ben viva la devoció al Santíssim Misteri i la seva Festa Major d’acord a llur veritable naturalesa i la tradició de que és dipositària, mantinguda durant gairebé 500 anys, i que la configura fonamentalment com a una gran festa religiosa, de devoció a la Sagrada Relíquia de la Vera Creu i de memòria del fet miraculós ocorregut el 1540.

Es protegeix la Festa en la seva integritat: Novena, Completes, Ofici i Processó.

Avui, els fidels cerverins continuen celebrant i expressant la seva fe en la pietosa novena al Santíssim Misteri, en el rés cantat, joiós i festiu, de les Completes, la primera i més gran tradició musical de la ciutat, en el solemne ofici eucarístic, en la tradicional processó amb la Sagrada Relíquia de la Vera Creu, veneració i cant dels Goigs, i en la Missa en sufragi dels difunts. Igualment es mantenen amb la major solemnitat els seguicis d’anada a les Completes i d’anada a Ofici, actes de caràcter cultural i festiu hereus dels tradicionals anuncis de festes i altres manifestacions de cultura popular que emmirallats en els seguicis de Corpus s’han succeït durant les diferents èpoques.

Finalment cal destacar també els apreciats tocs manuals de campanes des de la torre de Santa Maria, veritable referència dels tocs tradicionals a Catalunya, i que contribueixen també a embellir la Festa Major en honor al Santíssim Misteri.

L’extraordinari ambient religiós, cultural i musical de la Festa és possible gràcies a la coordinació de la Parròquia de Santa Maria de Cervera, llur Junta del Santíssim Misteri de Cervera, la Paeria de Cervera, el Patronat de les Completes de Cervera, el Conservatori Professional i Escola de Música de Cervera, l’Orquestra de Cambra de Cervera, l’Agrupació Coral de Cervera, el Director Musical de les Completes, les Associacions Culturals “Campaners de Cervera” i “Les Completes de Cervera”, l’Agrupació Seny Major i la resta de persones, entitats, fidels i devots que d’una o altra manera hi col·laboren. La participació de tantes persones i entitats proven l’arrelament de la Festa i són garantia de la seva continuïtat.

La declaració com a Festa Patrimonial d’Interès Nacional, a banda de l’evident honor que significa per a la Parròquia i ciutat de Cervera i per a tota la diòcesi, comporta especialment la singular protecció de la Festa Major del Santíssim Misteri per part de la Generalitat de Catalunya, reconeixent-ne i mantenint-ne llurs orígens i veritable naturalesa, així com tots els avantatges previstos en el Decret 389/2006, de 17 d’octubre, del patrimoni festiu de Catalunya i normativa concordant (difusió i promoció de la festa per part de la Generalitat, dret preferent a rebre subvencions públiques, suport en l’estudi i documentació…) i compel·leix, a la vegada, als organitzadors i als poders públics locals, per a llur manteniment, potenciació i millora.

Al respecte, cal destacar finalment que no es protegeix només un acte concret sinó tota la festa en la seva integritat (Novena, Completes, Ofici, Processó, missa de difunts, tocs de campanes…), actes tots de memòria del fet miraculós ocorregut i intrínsecament inseparables de la veneració al “Lignum Crucis”.

Felicitats. Per molts anys. Donem gràcies a Déu!

Informa: Parròquia de Cervera

Publicat el dins de Notícies