Celebrada l’Assemblea General de Càritas Parroquial Tàrrega

El dia 2 d’abril tingué lloc l’Assemblea de Càritas Parroquial Tàrrega a  l’edifici parroquial, presidida per Ezequiel Rufes, amb la presència de la cinquantena de membres del voluntariat i professionals. La reunió s’obri amb la salutació i lectura de l’evangeli a càrrec del rector Mn. Josep Maria Vilaseca, escoltant-se la cançó “Sé que no estic sol”. Seguí el comentari de les activitats del passat 2018 a càrrec dels respectius responsables i resumits en la memòria de l’exercici.

Hi figuren el grup dels 89 voluntaris i 7 professionals amb uns notables resultats. Les xifres de l’any donen un numero de 1.568 persones ateses amb un total de 2.295 beneficiaris dels dotze programes. Aquests són: Acollida i Ajudes d’Assistència; Vulnerabilitat; Pla d’Ajuda Social/Fons de Solidaritat; Vellesa, Voluntariat i Càritas a la Residència; Mitjans de Comunicació; Família i Infància (suport educatiu); Programa  Sense Llar; Servei d’Assessorament Legal i Social en estrangeria; Projecte de suport a l’habitatge per a persones i famílies de comarques de Lleida; Servei de  Mediació de l’habitatge; Servei d’Orientació Laboral i Promoció a la Inserció, i el nou projecte de Lletres per a tothom.

Ezequiel Rufes destacà en l’informe presidencial que les necessitats ateses, els seus orígens i les seves conseqüències son semblants a les dels anys anteriors, però fent una anàlisi es detecta que la pobresa es cronifica. Així feu una crida a captar més socis i voluntaris, elaborar un Pla Estratègic que guiï i fer campanyes de difusió.

D’altra banda la gerent de Cartaes Alba Coma, explicà que durant el 2018 han estat contractades en aquesta empresa d’inserció, amb un contracte d’inserció, 25 persones i 5 persones d’estructura. S’ha acabat l’any amb un superàvit de 10.115,51€ gràcies al fruit de les seves activitats. Sí que és cert que Cartaes rep subvencions, però representa només un 29% dels seus ingressos, la resta és gràcies principalment a la venda de productes de segona mà a les dues botigues existents a Tàrrega, a la gestió del cartró comarcal i la recollida porta a porta del servei de transport.  Cartaes a més compta amb 59 voluntaris de l’entitat promotora Càritas i durant la reunió s’agraí la seva tasca fent possible que l’empresa pugui continuar. També es va destacar que la web de Cartaes ha tingut 17.686 visites i que les persones utilitzen la web per contractar serveis i fer comandes sobre productes de la botiga.

S’informà d’un nou apartat en la web www.cartaestarrega.com que és el de Calculadores, destacant el que determina cadascuna: La Calculadora Social calcula la relació directa entre la reutilització i creació d’ocupació i la seva contribució a la cohesió social, i el retorn econòmic i social via impostos i seguretat social i l’estalvi per l’Administració en concepte de prestacions socials. I la Calculadora CO2 calcula les emissions de C02 que estalviem d’alliberar a l’atmosfera comprant productes de segona mà. Amb aquestes  es pretén donar força al missatge de reutilització amb un fi social, promocionant la reutilització com una mesura per prevenir la generació de residus i una font de treball i benefici social per als col·lectius més desfavorits. També es feu patent que el passat dia 3 de l’actual feia 6 anys que Cartaes va inaugurar la nova seu i que des d’aleshores, tot i les dificultats, ha anat creixent i espera fer-ho en el futur.

Informa: Josep Castellà

Publicat el dins de Notícies