Celebració de la Festa de la Mare de Déu de Montserrat, a Tàrrega

La feligresia targarina celebrà la secular Festa de la Mare de Déu de Montserrat, llargament venerada a la ciutat on, fins i tot, tingué la seva pròpia confraria, en la capella de la Parròquia de Santa Maria de l’Alba.

Els actes s’iniciaren amb el seu Tríduum els capvespres dels dies 25 i 26 d’abril. Cada dia es feren una sèrie de pregàries dins del Viatge Espiritual en honor a la Verge de Montserrat, escrites pel bisbe Mons. Josep Torres i Bages, patriarca espiritual de Catalunya. A continuació hi hagué una missa oficiada per Mn. Josep Camprubí el dia 25, i una altra el dia 26 pel rector Mn. Josep Maria Vilaseca, amb la col·laboració d’un grup de cantaires parroquials.

El dissabte dia 27, festivitat patronímica de la Verge de Montserrat, després de la celebració de la cerimònia de l’Adoració al Santíssim a la capella montserratina, s’oficià una solemne eucaristia presidida per Mn. Vilaseca acompanyat del diaca permanent Joan Novell, assistint-hi nombrosos devots a la nau central de l’església. En l’homilia, el rector, entre altres coses, assenyalà “la devoció i estima del poble català a la seva patrona, una mostra de la qual tenim en la bonica capella existent a la nostra Parroquial”.

En  la missa fou beneit el tradicional boix i al final es passà a venerar a la Mare de Déu de Montserrat en la seva bonica capella, recollint tothom el tradicional ramet de boix. En aquesta capella existeixen uns notables murals al fresc del pintor targarí Jaume Minguell Miret.

Informa: Josep Castellà

Publicat el dins de Notícies