Projecte “Joves+Formació=Futur” de Càritas Parroquial de Berga

El passat dia 13 de març l’Obra Social “la Caixa” va fer entrega a Càritas Parroquial de Berga una aportació de 6.000 euros per al projecte “Joves+Formació=Futur”. L’objectiu d’aquest projecte és el de garantir als joves l’accés a la formació, per tenir un futur millor.

Des de Càritas Parroquial de Berga ja fa anys que estan detectant les dificultats de moltes famílies per fer front a les despeses bàsiques, entre les que s’inclouen les derivades de l’educació i la formació dels seus fills.

Aquesta qüestió pren encara més rellevància quan el fill o la filla, després de la formació obligatòria, té un bon expedient acadèmic però se li presenten problemes per motius econòmics que fan que no es pugui permetre les despeses de matrícules, llibres, material, desplaçaments… , per poder seguir estudiant, tant a nivell de batxillerat com de cicles formatius, i fins i tot estudis universitaris.

Aquesta situació provoca que quedin exclosos del sistema de formació post-obligatòria amb els conseqüents desavantatges per insertar-se al món laboral.

El present projecte oferirà beques als joves per:

  • Fer front a les despeses de formació: quotes escolars, matrícules, llibres , material…
  • Desplaçament per a formació professional i/o universitària, ja que les opcions que tenen a la comarca són poques i els joves es veuen obligats a desplaçar-se per formar-se.
  • Realitzar cursos necessaris per poder tenir més opcions per accedir a una feina.

Se’n podran beneficiar nois i noies de Berga que es troben en una situació social i econòmica vulnerable.

És gràcies a l’aportació que ha realitzat “la Caixa” que es podrà dur a terme. Càritas Parroquial de Berga agraeix aquesta confiança en l’acció social que desenvolupa.

Informa: Càritas Parroquial de Berga

 

Publicat el dins de Notícies