El vídeo del Papa-Desembre 2018

Si un vol compartir la seva fe amb la paraula ha d’escoltar molt. Imitem l’estil de Jesús, que s’adaptava a les persones que tenia davant per tal d’apropar-les l’amor de Déu.

Preguem perquè les persones dedicades al servei de la transmissió de la fe trobin un llenguatge adaptat al present, en diàleg amb la cultura, en diàleg amb el cor de les persones i, sobretot, escoltant molt.

Publicat el dins de Notícies