Segona edició del curs de Lideratge Sacerdotal 3.0

Els dies 26-27 i 28 de novembre es va dur a terme, a la casa d’exercicis dels Jesuïtes de Sarrià, el primer mòdul del curs de Lideratge Sacerdotal 3.0. Enguany té lloc la segona edició d’aquest curs, el qual va ser un èxit en la darrera edició.

En el curs d’aquest any hi participen vint-i-un sacerdots, tres dels quals són del bisbat de Solsona, la resta dels bisbats de Tortosa, Astorga, Jaén,  Valencia i una bona representació del bisbat de Vic acompanyats pel bisbe Romà, el qual també participa del curs.

Aquest mòdul va comptar amb la presència de dos ponents de nivell: el bisbe Xavier, que va dur a terme una ponència en la que féu una radiografia del sacerdot del futur, o sigui el que necessitem ara; i Mn Emili Marles, vicedegà de la FTC, el qual els va aproximar a la urgència de la conversió pastoral a través d’estadístiques que mostren l’estat de la nostra Església catalana.

El curs consta de cinc mòduls convivencials, de tres dies de durada, els quals pretenen ajudar al sacerdot en la conversió pastoral necessària per passar d’una Església de manteniment a una Església missionera. El testimoniatge dels mossens que varen dur a terme el curs l’any passat avala que és una eina útil per a aquest moment que viu l’Església.

Informa: C.L.S.3.0

Publicat el dins de El Bisbe, Notícies