Presentació del llibre del Beat Ferran Saperas, de Joan Novell

Ahir diumenge, dia 21 d’octubre, es presentà oficialment el llibre El Beat Ferran Saperas i Aluja, CFM. Màrtir de la CastedatDevoció i pregària de les parròquies de Tàrrega i d’Alió-, escrit pel diaca i historiador, Joan Novell i Balagueró, al complir-se exactament l’any de la beatificació.

Aquesta presentació va coincidir també amb la segona edició de la Trobada Parroquial. Així gent dels diferents grups parroquials, servidors i fidels, ompliren l’església participant en una solemne eucaristia,

Feta la presentació del col·laborador Josep Castellà, l’autor Joan Novell comentà un treball de prop de dos anys dividit en cinc apartats: La vida virtuosa del Beat Saperas en la joventut; la gran devoció d’un grup de targarins des dels primers moments; el treball continuat i constant de la Comissió Pro-Causa Germà Saperas; la beatificació i construcció de la capella i la festa litúrgica del Beat. Mn. Vilaseca patentitzà a Joan Novell l’agraïment per l’esforç que ha fet possible un volum “agradable i de bon llegir”, fent-li entrega d’una reproducció fotogràfica de la nova capella sepulcral del Beat Saperas, acabant amb una pregària en aquesta.

El volum de 140 pàgines està acompanyat de 115  fotografies dels Arxiu Parroquials de Tàrrega i d’Alió, Josep M. Martí Carnicer i família Saperas Aluja. Aquest fa un  recorregut de la vida, el martiri del 13 d’agost de 1936, la llarga i constant memòria i devoció de Tàrrega i Alió. També inclou el últims actes de la beatificació a la Sagrada Família el 21 d’octubre de 2017; exhumació; construcció de la nova capella; misses d’acció de gracies i celebració litúrgica.

Seguí un àpat de germanor a l’Espai Mercat amb la participació de cent vint-i-dos  persones que es feren la foto a la Plaça de les Nacions. A la sobretaula es projectà una col·lecció de 335 imatges d’activitats parroquials i del primer temple, degudes a Martí Carnicer, i presentades pel rector targarí. Es feu entrega de fotografies de la Capella del Beat Saperas als col·laboradors del llibre, Elena Aluja, Josep Castellà i Josep M. Martí Carnicer. Com a recordatori de la segona trobada s’entregaren uns clauers amb la imatge del Beat interpretant-se en una rotllana El Cant dels Adéus.

Informa: Josep Castellà / Fotos: Josep M. Martí Carnicer

Publicat el dins de Notícies