El Departament de Cultura restaura un quadre de la parròquia de Cervera

El Departament de Cultura restaura el quadre ‘Jesús concedeix a Sant Francesc la indulgència de la Porciúncula’ de Cervera

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) del Departament de Cultura ha restaurat el quadre Jesús concedeix a Sant Francesc la indulgència de la Porciúncula, provinent de l’església de Sant Francesc de Cervera (Segarra). Es tracta d’una pintura barroca catalana del s. XVIII, de la qual encara es desconeix l’autoria, que és propietat del Bisbat de Solsona. Pel que fa a la tècnica amb què va ser realitzada, és un oli sobre tela que ha conservat el seu marc original policromat i daurat.

Abans de la intervenció, l’obra estava molt malmesa, amb gran quantitat de pèrdues de capa pictòrica a causa de les precàries condicions ambientals en què ha romàs al llarg del temps. L’objectiu de la intervenció de conservació i restauració s’ha concretat en l’estabilització de l’obra, per tal d’aturar el seu deteriorament i al mateix temps millorar la seva lectura. La restauració s’ha fet seguint el criteri de la mínima intervenció i el màxim respecte per tots els elements que constitueixen la història de l’obra.

El procés de conservació i restauració que s’ha fet ha estat l’estudi compositiu i l’examen de diagnosi de l’estat de conservació. Abans de traslladar l’obra al CRBMC, a Valldoreix, s’ha fet una intervenció d’urgència in situ, per fixar les pèrdues de la capa pictòrica, així com una primera neteja de la brutícia acumulada en el revers i l’anvers.

S’ha continuat amb una desinsectació pel sistema d’anòxia, la fixació de la capa pictòrica, el tractament  de la tela de suport i el muntatge a un nou bastidor. Seguidament, s’ha fet la neteja química de la superfície pictòrica i el sistema de presentació, amb l’anivellament de les llacunes, l’envernissada de protecció i la reintegració pictòrica discernible a base d’un plomejat.

Les fases finals han estat l’emmarcament, previ tractament d’estabilització del marc; la protecció del revers del quadre, com a mesura de conservació preventiva, i el condicionament per exposar l’obra a la capella lateral de l’església de Sant Antoni.

Informa: Dep. Cultura de la Generalitat

Publicat el dins de Notícies