82è aniversari del beat germà Ferran Saperas Aluja

El dilluns 13 d’agost el temple parroquial de Santa Maria de l’Alba acollí la commemoració del 82è aniversari del martiri del claretià beat germà Ferran Saperas Aluja, afusellat a l’entrada principal del cementeri municipal, en quin lloc hi ha un cenotafi recordant-lo.

Al matí, al mateix cementiri, es feu un Viacrucis presidit pel rector Josep M. Vilaseca acompanyat de mossèn Josep Camprubí i el diaca Joan Novell, amb la presència de mig centenar de devots i familiars del beat arribats d’Alió. Es resaren les estacions davant d’aquests llocs especials del martiri, com l’indret en què foren trobades les seves despulles i la capella i el nínxol on foren dipositades més de deu anys abans de reposar definitivament a la capella de la nostra Parròquia, el 13 d’agost de 1971. Es beneí una nova placa en el lloc martirial recordant la beatificació, venerant- se la relíquia de la petita creu que el beat portava en el moment del martiri, mentre es pronunciaven els seus Goigs.

Al capvespre i després del Rosari s’oficià una missa solemne presidida pel P. Ricard Costa Jussà, Provincial de la Congregació dels Claretians de Catalunya, i concelebrada per  Mn. Josep M. Vilaseca, rector de Tàrrega, capellans de l’arxiprestat i religiosos claretians, amb el diaca Joan Novell. Hi assistiren religiosos claretians de les comunitats de Barcelona i Lleida, participant de la memòria litúrgica familiars del germà Saperas, arribats d’Alió i Valls, fidels targarins i cerverins. En l’homilia Mn. Vilaseca  ressaltà el gran testimoniatge de fe i grandesa del beat, al que hem de demanar la seva intercessió. Feren les pregàries i ofrenes diversos familiars del beat.

Després de fer-se la pregària al beat Ferran Saperas, es procedí a la benedicció de la placa i imatge del beat en la capella sepulcral, fent-se la veneració de la seva relíquia mentre s’interpretaren els Goigs en la seva lloança.

Informa: Josep Castellà / Fotos: Josep M. Martí Carnicer

Publicat el dins de Notícies