Trobada dels missioners de la misericòrdia amb el Papa Francesc

Els dies 8-11 d’abril de 2018 hi ha hagut a Roma la trobada del Papa Francesc amb els missioners de la misericòrdia. Hi han estat presents casi sis-cents missioners de la misericòrdia, procedents dels cinc continents.

El dissabte 7 d’abril  hi va haver una vigília d’oració al Santuari de la divina misericòrdia de Roma, confessions amb els missioners de la misericòrdia.

El dia 8 d’abril, festa de la divina misericòrdia, hi va haver, a la plaça de Sant Pere, la Santa Missa presidida pel Papa Francesc, en la que van concelebrar els missioners de la misericòrdia.

El 9 d’abril va desenvolupar-se el següent programa: 1) conferència del cardenal Robert Sarah, Prefecte de la Congregació per al Culte Diví i per a la Disciplina dels Sagraments: “La reconciliació: sagrament de Misericòrdia”; 2) Testimonis de missioners de la misericòrdia dels cinc continents; 3) Dinar fratern dels missioners de la misericòrdia a les sales que fa temps havien estat les estances dels Papes; 4) Exposició del Santíssim Sagrament. Confessions dels missioners de la misericòrdia. 5) Catequesis del nostre grup lingüístic: “Pecat i misericòrdia a la vida del sacerdot”, per Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, Secretari per als Seminaris de la Sagrada Congregació per al Clero. Santa Missa presidida per ell, concelebrada per nosaltres.

El dia 10 d’abril es va desenvolupar el següent programa: 1) A la Sala Regia del Palau Apostòlic del Vaticà: a) Intervenció de Mons. Rino Fisichella, President del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització: “Els Missioners de la Misericòrdia segons el Papa Francesc”; Trobada amb el Sant Pare: discurs del Papa als missioners de la misericòrdia i saludo del sant Pare individualment a cada missioner de la misericòrdia, uns sis-cents. 2) Santa Missa presidida pel Papa Francesc, a l’Altar de la Càtedra de Sant Pere, de la Basílica de Sant Pere, concelebrada pels missioners de la misericòrdia.

El dia 11 d’abril va desenvolupar-se el següent programa: 1) Intervenció de Mons. Octavio Ruiz Arenas, Secretari del Pontifici Consell per a la Promoció de la Nova Evangelització: “Indicacions pastorals per al sagrament de la Reconciliació”. 2) Per exprés desig del Papa Francesc: Santa Missa a la catedral del Papa, basílica de sant Joan de Letran, presidida per Mons. Rino Fisichella.

A aquesta trobada s’havia invitat als 895 missioners de la misericòrdia que hi ha en tot el món. Tots els dies d’aquesta trobada poden sintetitzar així: el sagrament de la misericòrdia, confessar-se i confessar.

El Papa Francesc ha regalat a cada missioner de la misericòrdia un bonic relleu en bronze que representa la imatge de la paràbola del fill pròdig de la porta santa de la Basílica de Sant Pere.

Han estat uns dies que agraeixo molt al Papa Francesc i al Pontifici Consell per a la Nova Evangelització.

Informa: Mn. Josep M. Montiu i de Nuix, missioner de la misericòrdia

Publicat el dins de Notícies