Projectes de Mans Unides per al 2019

“Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones”

A nivell mundial, en relació a la problemàtica de gènere, s’ha avançat. Tot i així, la situació de la dona avui no és òptima. Mans Unides enguany vol finançar els següents projectes:

PROJECTE SOCIAL: Formació per a dones agricultores. Construcció de pous, i canalització de l’aigua CAMERUN (ÀFRICA)

L’àrea de actuació del projecte es localitza a la regió litoral del Camerun en una àrea densament poblada. El projecte va dirigit a les dones de quatre poblacions agrícoles que utilitzen mètodes rudimentaris i que tenen unes condicions de vida molt difícils. Les dones s’han d’ocupar de les feines de casa, dels fills i del camp. Han d’assumir moltes responsabilitats, però no tenen prou capacitat perquè es veuen mancades de formació i educació.

Mans Unides ja ha col·laborat anteriorment amb aquesta comunitat de dones. Ara, per tal de continuar millorant les condicions de vida, es voldria fer una segona fase per facilitar l’accés a l’aigua potable. Caldria construir alguns pous i canalitzar l’aigua per tal que arribi als cultius i, d’aquesta manera, per fer-los més rentables i poder-los comercialitzar. El projecte també inclou la concessió de microcrèdits a les dones per tal que puguin tirar endavant les seves petites explotacions agrícoles.

Beneficiaris directes: 250 dones; import: 85.738 €

PROJECTE EDUCATIU: Millora d’una escola de secundària per a noies a la R.D. del CONGO (ÀFRICA)

El projecte se situa a Nselo, una població d’uns 45.000 habitants de la República Democràtica del Congo. Es tracta d’una zona rural on l’elaboració de carbó vegetal és l’única font d’ingressos. L’elaboració de carbó requereix la tala d’arbres, la qual cosa no fa més que incrementar la desertització de la zona.

Davant d’aquest problema i de l’augment de població és urgent la formació de noies per trobar altres mitjans de subsistència, aprendre a respectar la selva i treballar la terra.

L’escola actual, amb una capacitat de 1.100 alumnes i pocs recursos i equipaments educatius, és insuficient per acollir la demanda de sol·licituds. La formació de les noies té un especial interès perquè accedint a l’educació secundària poden arribar a interrompre la dinàmica de repetir la vida de les seves mares i padrines.

Per aquest motiu es demana la col·laboració de Mans Unides per a portar a terme la reconstrucció d’unes habitacions amb lliteres, dutxes i latrines per facilitar l’accés a la formació, especialment de les noies que han de recórrer grans distàncies.

Beneficiaris directes: 1.100 alumnes; import: 35.000 €